Boys have already vaccination and chips! Kluci mají za sebou první očkování a čipování!

04.09.2013 10:39

on Tuesday we went to the Vet and get first vacciantion and chips with Pet Passport, now we are seind it to the Club of Sheltie and waiting for PP.

V úterý jsme byli u veterináře a poprvé očkovali a také čipovali! Dostali jsme pet pasy a nyní vše pošleme na klub sheltií a budeme čekat na PP od čmkú.